Kontaktinfo

Öppet: måndag, tisdag, onsdag kl 10-16 och torsdagar 11-17

Adress: Hantverkargatan 3 A, 20100 Åbo

Telefon: 040 593 4047

Organisationssekreterare: Leena Winter

E-mail: turunseutu@hengitysyhdistys.fi

Grupper: