Turun Seudun Hengitysyhdistys - Åbonejdens Andningsförening

Vår förening fyller 70 år på hösten 2014 och under detta år skall vi uttryckligen satsa på medlemmarnas välmående. Föreningens uppgifter och arbetsmetoder har ändrats under de gångna decennierna, men det viktigaste har alltid varit att förse ledamöterna med en tilltalande, nyttig och hälsofrämjande verksamhet. Vi erbjuder ett varierande program för våra mer än 1300 medlemmar.

Vår förening anordnar flera motionsgrupper, om vilka annonseras i medlemstidningen, dagstidningar och webbsida. Underhållningskören Pihinä övar en gång i veckan och tar gärna emot ivriga sångare. Kören har flera framträdanden varje år.

Från och med början av året samlas fem grupper för stöd av likställda: de utsatta för mögel och fuktskador, sömnapné-, astma- och KOL-patienter samt de som har sällsynta sjukdomar i andningsorganen.  Kom gärna med, om det gäller dig eller din närmaste! Information får du i medlemstidningen, på internet och dagstidningars föreningsforum.

Hengitysviesti, vårt eget medlemsinfo utkommer fyra gånger per år och berättar om egna medlemmar, föreningens aktuella nyheter, utflykter och evenemang.

I sommarvillan Toivonniemi i Runsala arrangerar vi temadagar och aktiviteter under sommartid. Paula Sinisalos testamentfond erbjuder bl a lägerdagar för astmatiker i arbetsåldern. Inkvartering och kajplatser för små båtar hyrs för medlemmarnas familjer till förmånliga priser. I Toivonniemi kan man också arrangera familjefester och dylikt.

Vi behöver ständigt frivilliga medlemmar till sommarvillans talkoarbeten och olika infoevenemang i skolor, hälsocentraler, apoteken osv. Du är hjärtligt välkommen med.

Föreningens ekonomisk grund baserar sig på hyreslägenheter i Perno område. Bost.ab Pernonpuisto befinner sig nära Åbo centrum i ett naturnära område som är lätt att nå med kollektivtrafik.

Som medlem vid en lokal förening får du också flera förmåner som Andningsförbundet erbjuder. bl. a.:

  • rådgivning och kunskap om förebyggande och vård av andningssjukdomar samt rehabilitering
  • information, diskussioner och hälsonyheter på förbundets webbsidor
  • tidskriftet Hengitys fem gånger om året
  • läger och kurser för barn, ungdomar, seniorer och familjer
  • riksomfattande motionsevenemang
  • möjlighet att ansluta sig gratis till TallinkSilja Club One, på silvernivå
Grupper: