Liity jäseneksi

Jäsenryhmät:

  • Varsinainen jäsen: 15 vuotta täyttänyt henkilö
  • Huoltajajäsen: hengityssairaan lapsen huoltaja
  • Perhejäsen: varsinaisen jäsenen perheenjäsen

Kannatus-/tukijäsen: Kannatusjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, säätiö tai julkisoikeudellinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Lapsijäsen: Lapsijäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15-vuotias lapsi tai nuori. Lapsijäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jäsenmaksut vuonna 2015:

  • Varsinainen jäsen 19 €
  • Nuorisojäsen 9 €
  • Perhejäsen  9 €
  • Lapsijäsen ei jäsenmaksua

Yhdistyksen syyskokous vahvistaa vuosittain jäsenmaksun.

Jäseneksi liitytään täyttämällä jäseneksiliittymiskaavake, joita saa yhdistyksen toimistosta tai netissä Hengitysliiton sivuilla elektronisella liittymislomakkeella.

Hengitysliitto lähettää jäsenmaksua koskevan tilisiirtolomakkeen jäseneksi hakeneelle noin kuukauden kuluessa siitä, kun jäseneksiliittymiskaavake on palautettu.

Jäsenyyden katsomme alkaneeksi heti, kun liittymiskaavake on palautettu.

Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista ilmoitetaan Viiskunta-lehden seuratoimintapalstalla ja tarpeen vaatiessa muuallakin Viiskunta-lehdessä sekä kotisivullamme.

TERVETULOA YHDISTYKSEN TOIMINTAAN!!!  

Ryhmät: