Ajankohtaista

Homekorjauksilla Suomi kuntoon

Julkaisuaika: 
25.5.2015 12:09
Hengitysliitto muistuttaa hallitusneuvottelijoita siitä, että korjausrakentaminen on tärkeä keino työpaikkojen luomiseen ja työllisyyden parantamiseen.

Homekorjauksilla Suomi kuntoon

– Hallitusneuvotteluissa säästöjä etsitään erityisesti sosiaali- ja terveysmenoista. Sisäilmaongelmaisten julkisten rakennusten, kuten koulujen ja sairaaloiden, korjaamisella saavutetaan merkittäviä sotesäästöjä, toteaa Hengitysliiton suunnittelija Katri Nokela.

– Sisäilmasta sairastuminen on kansantaloudellinen ja -terveydellinen ongelma, ja valtion on ripeästi jatkettava toimia tilanteen ratkaisemiseksi. Panostaminen korjausrakentamiseen on panostus tulevaisuuteen.

Home- ja kosteusvaurioita on arvioitu olevan 25 prosentissa koulurakennuksista, 30 prosentissa päiväkotirakennuksista ja 15 prosentissa sairaalakiinteistöistä. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportissa Rakennusten kosteus- ja homevauriot arvioidaan, että julkisten rakennusten merkittävien home- ja kosteusvaurioiden korjauskustannukset ovat noin 1,2–1,6 miljardia euroa.

Kun näiden rakennusten korjausrakentamiseen laitetaan muutoinkin vuosittain 4,6 miljardia euroa, vuosittaisella 8-10 prosentin lisäpanostuksella kosteus- ja homevaurioiden määrää voitaisiin saada merkittävästi pienemmäksi.

Kosteus- ja homeongelmien terveydellisten talousvaikutusten on arvioitu olevan puoli miljardia euroa vuodessa. 1,5 miljardin lisäys korjauksiin maksaisi itsensä takaisin kolmessa vuodessa terveydellisten haittojen vähenemisenä.

– Kustannuksia syntyy, kun sisäilmaongelmaisilta työpaikoilta ollaan poissa sairauden vuoksi. Sisäilmasta oireilevat joutuvat käyttämään runsaasti terveydenhuoltoa, ja pahimmassa tapauksessa sairastuneet joutuvat työkyvyttömyyseläkkeelle. Huono sisäilma laskee myös työtehoa ja siten tuottavuutta, sanoo Nokela.

Sisäilman ongelmista kärsivät työntekijöiden lisäksi kaikki tilojen käyttäjät. Päiväkotien ja koulujen lapsilla on yhtäläinen riski sairastua. Lapset toipuvat kuitenkin nopeasti, jos he pääsevät ajoissa altisteettomiin tiloihin.

– Home- ja kosteusongelmia todetessa olisi tärkeää hankkia nopeasti väistötilat ja aloittaa korjaaminen tai uuden rakennuksen rakentaminen välittömästi. Ennaltaehkäisy on paras säästötoimenpide, toteaa Nokela.

Lisätietoja:

Katri Nokela
Suunnittelija, Homeesta sairastuneiden vertais- ja tukiverkostohanke
p. 040 669 2096
katri.nokela@hengitysliitto.fi 

Tuula Syrjänen
Korjausneuvonnan päällikkö
p. 040 733 6702
tuula.syrjanen@hengitysliitto.fi.  

Ryhmät: