ASTMA

Sidan under arbete.

Läs mer tillsvidare - på finska
     http://www.hengitysliitto.fi/hengityssairaudet/astma#.U3osQGeKC74

De flesta av våra medlemmar besväras av
       Astma    eller      Sömnapné

------------------------------------ utdrag från Wikipedia

Kopia:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Astma

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna, och gör det svårt att andas. Symtomen beror oftast på att luftflödet begränsas (luftvägsobstruktion), och dessa symtom går ofta tillbaka, antingen av sig självt eller efter läkemedelsbehandlingar. Obstruktionen beror på sammandragning av luftrörens muskler, samt svullnad och ökad bildning av slem i luftrören.[1]

Svårighetsgraden varierar från lätt till livshotande tillstånd. Virus ligger bakom upp mot 85% av alla astmaförsämringar, framförallt gäller detta rhinovirus.

Infört 19.5.2014

End

Grupper: