Cafe

Café i Dals sjukhus,
-  måndag-fredag kl 8-18; lördag-söndag kl 14-18.
Vårt café finns strax bakom Informationen.

Tag medlemskortet med så får Du 10% rabatt
och stöder vår förenings verksamhet.

Grupper: