Sömnapné

Sidan under arbete.

De flesta a våra medlemmar besväras av
     Astma   eller  Sömnapné

Läs mera - på finska 
   http://www.hengitysliitto.fi/hengityssairaudet/uniapnea#.U3ostGeKC74

---------------------------------------------------------------
De som lider av Sömnapné har ofta såsom följdsjukdom Diebetes.

-----------------------------------------------------------------

Kopia från Wikipedia   http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6mnapn%C3%A9 

 


Sömnapné

Sömnapné är andningsuppehåll som drabbar cirka 10 procent av dem som snarkar. För att det skall betraktas som apné måste uppehållet vara längre än 10 sekunder. Man har funnit ett samband mellan ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och sömnapné.

Tillståndet delas upp i central sömnapné och obstruktiv sömnapné. Central sömnapné definieras som apnéer orsakade av upphävda andningssignaler till andningsmuskulaturen från hjärnstammens andningscentrum. Orsaken kan vara skador i centrala nervsystemet, lungsjukdom, hjärtsjukdom eller vara orsakad av en viss medicinering. Den obstruktiva formen av sömnapné beror på blockering av de övre luftvägarna, vilket förhindrar normal andning.

Båda typerna av apné leder till för låg halt av syre i arteriellt blod, medan halten av koldioxid blir för hög, vilket kan leda till acidos. Andningsuppehållen leder också till förhöjt blodtryck i både systemkretsloppet och lungkretsloppet. Personer med sömnapnésyndrom lider ofta av huvudvärk under den vakna delen av dygnet samt en mycket stark trötthet.

Orsaker till sömnapné är bland annat trånga övre luftvägar, övervikt, alkoholkonsumtion, allergisk svullnad eller lugnande läkemedel. Sätt att minska besvären för de drabbade, förutom bantning och avhållsamhet från alkohol är bland annat CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), en liten apparat som skapar positivt övertryck så att övre luftvägarna hålls öppna. En annan metod som har blivit alltmer förekommande är användning av speciella bettskenor, så kallade apnéskenor. Denna skena som tillverkas hos tandläkare, skjuter fram underkäken och därmed förbättrar luftpassagen i svalgregionen. Många så kallade öronbarn drabbas av sömnapné på grund av att luftvägarna, främst näsa-öronpassagen, är inflammerade och svullna. Detta åtgärdas alltid med operation eftersom tillståndet obehandlat är förenat med livsfara.

 

Infört / uppdaterat 19.5.2014

 

Grupper: