Toimintasuunnitelma 2017

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Yhdistys tarjoaa hengityssairaille ja heidän läheisilleen yhteisön osallistua ja vaikuttaa. Yhteistyötä tehdään päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhdistys toimii Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueella.

Vuonna 2017 yhdistyksen toiminnan painoalueet ovat yhdistyksen toiminnan tehostaminen, hengitysterveyden edistäminen ja vertaistoiminta.

 

Yhdistystoiminnan uudistamisella pyritään rakentamaan yhdistyksen toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on, että voimavarat ovat tehokkaassa käytössä ja oikeassa paikassa ja, että yhdistyksen aktiivijäsenet jaksavat toimia (koulutusta ja virkistäytymistä). Lisäksi kehitetään toimintamalleja uusien jäsenten houkuttelemiseksi. Tavoitteena on huolehtia siitä, että yhdistys on näkyvillä ja potentiaaliset jäsenet löytävät yhdistyksen.  Tiedotusta tehostetaan, käytetään esim. lehtiä, paikallisradioita ja yhdistyksen nettisivuja.  Toimintana ovat erilaiset kerhot ja liikuntaryhmät, käytetään Tuomirannan leiritupaa kesäaikana.
 

Jatketaan sisäilmasta sairastuneiden vertaisryhmätoimintaa ja vertaistukitoimintaa pyritään tehostamaan. Vertaistoimintaa järjestetään yhteistyössä Kiuruveden ja Lapinlahden–Varpaisjärven yhdistysten kanssa. Jotta vertaistoiminta olisi tehokasta, se pitäisi saada osaksi hoitoketjua. Tämän vuoksi yhteyksien luonti terveydenhuoltoon on tärkeää. 

Hengitysterveydenedistämistyötä teemme järjestämällä luentoja, toteuttamalla liikuntatapahtumia, osallistumalla erilaisiin liikuntaryhmiin ja tapahtumiin sekä jakamalla materiaalia. Hengitysterveyden edistämistyössä yhdistys tekee yhteistyötä julkisen palvelujärjestelmän ja muiden järjestöjen kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan hengityssairauksien edunvalvontaan tekemällä aloitteita ja kannanottoja hengityssairaita koskevissa asioissa.

Yhdistys on perustettu 8.12.1947. 70­–vuotisjuhla pidetään 1.10.

Jäsenillat     11.01., 08.02., 22.03., 12.04., 10.05. 13.09., 11.10., 08.11., 13.12.

Liikuntaryhmä liikuntahallilla parillisten viikkojen torstai klo 14

Teemapäivät                   

15.03. kansallinen uniapneapäivä
02.05. maailman astmapäivä
09. – 11.06. Helin kesä  – järjestöaktiivien tapahtuma
26.08. Ilman päivä – ­ sisäilmasta sairastuneet – tapahtuma
28.10. lisäaikaa liikunnalle –päivä         
15.11. maailman keuhkoahtaumatautipäivä

 

Luennot Vetralla tai netissä:  
22.03. uniapnean hoito tänään, 10.05. liikunta, lääkettä aivoillekin

Hengitysliiton kuntoutus, terveyskurssit ja virkistyslomat sekä valtakunnalliset ja alueelliset vertaistapaamiset

Ryhmät: