Jakobstadsnejdens Andningsförening

Jakobstadsnejdens Andningsförening är Andningsförbundets medlemsförening. Föreningen stöder medlemmar med andningssjukdomar och deras anhöriga i området Kronoby-Vörå.

 

Jakobstadsnejdens Andningsförening verkar inom kommunerna Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Vörå. Föreningen är grundad år 1946 med namnet Östanlid Patientförening. Föreningens medlemsantal är över 200 betalande medlemmar. Föreningen har vattengymnastik vid Östanlid varje fredag  kl. 16-17. Följande period startar hösten 2014. Närmare uppgiter om vattengymnastiken fås av Helmer King (se nedan).

 

Styrelsen 2012-2014

King Helmer, Pedersöre,  ordf. 040-5152028, helmer.king@pp.inet.fi

Nybäck Christina, Nykarleby, viceordf. 050-5910091

Hertzböle Ulla, Jakobstad, sekr. 050-4125711, ulla.hertzbole@gmail.com

Kilponen Nils, Jakobstad, kassör, 0500-441636, nils.kilponen@hotmail.com

Furu Tom, Jakobstad, medlemsansvarig, 050-5246160

Carlstedt Ulf, Pedersöre, styrelsemedlem, 0505625695

Renvall Gunvi, Nykarleby, styrelsemedlem, 040-7309031

Knutar Mari-Ann, Kronoby, styrelsemedlem, 0503631601

Grupper: