Jakobstadsnejdens Andningsförening - Pietarsaarenseudun Hengitysyhdistys

Jakobstadsnejdens Andningsförening är Andningsförbundets medlemsförening. Föreningen stöder medlemmar med andningssjukdomar i Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby.

Jakobstadsnejdens Andningsförening verkar inom kommunerna Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, och Nykarleby. Föreningen är grundad år 1946 med namnet Östanlid Patientförening. Föreningens medlemantal är för närvarande 242 stycken. Föreningen anordnar vattengymnastik vid Östanlid varje fredag. Nu varande period har startat 14.1. 2016. Närmare uppgifter om vattengymnastiken fås av Helmer King (se nedan)

 

Styrelsen 2015 och 2016

King Helmer, Pedersöre, ordf. 0405152028, helmer.king@pp.inet.fi

Nybäck Christina, Nykarleby, viceordf. 0505910091

Bäckman Ann-Louise, Jakobstad, sekreterare, 0505421816, lillis_backman@yahoo.se

Semskar Åsa, Larsmo, kassör, 0505947565, asa.semskar@gmail.com

Veijalainen-Tyni Minna, medlemsansvarig, Jakobstad, 0505338135, villa.minnea@gmail.com

Kilponen Nils, Jakobstad,styrelsemedlem, 0500-441636, nils.kilponen@hotmail.fi

Furu Tom, Jakobstad, medlemsansvarig, 0505246160

Carlstedt Ulf, Pedersöre, styrelsemedlem, 0505625695

Backman Tore, Jakobstad, styrelsemedlem,  0407399598

 

Grupper: