Ajankohtaista

Syyskokous ja pikkujoulu

Julkaisuaika: 
12.11.2017 10:51
Järviseudun Hengitysyhdistyksen syyskokous ja pikkujoulu Evijärvellä ravintola TuuHetissa lauantaina 18.11.2017 klo 13. Hallitus klo 12. Ruokailu 26 euroa ja arvontaa. Sitovat ilmoittautumiset sihteerille 0400 239 359 tai jarviseutu@hengitysyhdistys.fi

Järviseudun Hengitysyhdistys ry

Syyskokous Evijärven TuuHetissa la 18.11.2017 klo 13

Esityslista

1§ Kokouksen avaus, yhdistyksen puheenjohtaja

2 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa.

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Jäsenmaksun päättäminen vuodelle 2018.

6 § Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018

7 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018

8 § Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastaja vuodelle 2018.

9 § Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja.

10 § Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi.
Erovuorossa ovat Hilkka Luoma Soinista ja Päivi Kultalahti Evijärveltä.

11 § Hallituksen jäsenten kulukorvaukset.

12 § Hallituksen jäsenten matkakulut.

13 § Muut esille tulevat asiat

14 § Kokouksen päättäminen

 

Järviseudun Hengitysyhdistys ry toimintasuunnitelma vuodelle 2018,

mukana Alajärven, Soinin ja Lehtimäen silmut

Yhdistyksen toimintavuosi alkaa juhlavasti 30-vuotisjuhlan merkeissä tammikuun 24. päivä.

Muutoin toimintaa pyritään jatkamaan samansuuntaisesti kuin edellistenkin vuosien aikana, vaikka se tulee olemaan haasteellista jäsenmäärien vähentyessä. Uusia jäseniä ei saada samalla tahdilla kuin luonnollinen poistuma leikkaa. Siksi toivommekin uusia jäseniä yhdistykseen ja olemme kiitollisia jokaisesta jäsenestä.

Uusien jäsenten mukaantulo tuo uusia ideoita ja toimintamalleja, mikäli jäsenet saadaan osallistumaan aktiivisesti. On muistettava kuitenkin, että toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Toiminta on edelleen liikuntapainotteista ja se on tarjolla jokaiselle jäsenelle. Vain osallistumalla voi itse kukin parantaa omaa hyvinvointiaan ja elämän tasapainoisuutta. Myös henkisen virkistäytymisen ja elämänlaadun parantamiseen tähtäävää toimintaa on luvassa tulevan vuoden aikana.

Hallitus pyritään kokoamaan niin, että jokaisesta kunnasta on mukana jäsen tai kaksi hallituksessa.

Silmuja eli paikallistoimikuntia on kolme: Alajärvi, Soini ja Lehtimäki. Ne toimivat itsenäisesti, mutta ovat tili- ja toimintavelvollisia pääyhdistykselle. Ne ovat pystyneet järjestämään toimintaansa omilla kustannuksillaan toistaiseksi.

Ainoastaan Lehtimäen silmu hakee kaupungilta avustusta allasjumpan kustannusten vuoksi.

Hengitysterveyden edistäminen

Uintimahdollisuus ja kuntosalin käyttö on kaikille jäsenille Alajärven uimahalli-kuntosalilla. Kaikista sarjalipuista jäsen saa 15 % jäsenetualennuksen, jonka maksaa yhdistys. Etu on kaikille Järviseudun Hengitysyhdistyksen jäsenille asuinkunnasta riippumatta. Jäsenkortti esitettävä lippua ostettaessa.

Kuntosalieut 15 % kaikista sarjalipuista kaikilla kuntosaleilla Evijärvellä, Vimpelissä, Soinissa ja Alajärven Lehtimäellä. Jäsenkortti esitettävä lippua ostettaessa. Yhdistys maksaa edun ja jäsen erotuksen.

Lehtimäellä on opiston uimahallissa ohjattu allasjumppa, josta jäsen mkasaa 5 euroa kerta ja Lehtimäen silmu maksaa opistolle 90 euroa jokaiselta kerralta sekä ohjaajalle hänen määräämänsä palkkion. Tämä sopimus neuvotellaan vuosittain.

Lokakuun lopussa on jälleen lisäaikaa liikunnalle -tapahtuma, joka järjestetään mahdollisuuksien mukaan jokaisessa kunnassa. Jäseniä kannustetaan omatoimiseen liikuntaan.

Soini lainaa ilmanpuhdistajaa jäsenille ilmaiseksi terveysasemalta. Jaossa on sekä terveysasemilla että tilaisuuksissa esitteitä, joissa on opastusta ja neuvontaa erilaisten keuhkosairauksien hoidosta ja ehkäisystä, sisäilmaneuvontaa sekä tupakoinnin lopettamista tukevia esitteitä.

Alueelliseen kokoukseen osallistuu 2 henkilöä mahdollisuuksien mukaan.

Kehitys- ja neuvottelupäiville osallistuu 2 henkilöä.

Virkistys ja hyvinvointi

Yhdistys järjestää jäsenille mahdollisuuden osallistua maakunnalliseen kesäpäivään joka järjestetään vuonna 2018 Alavudella. Myös kaikki silmut osallistuvat maakunnalliseen kesäpäivään mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksen jäsenistölle järjestetään ”sokkotreffit” tai muu tutustumismatka työryhmän valitsemaan kohteeseen.

Tuettuja lomia ei voi enää hakea ryhmille. Jokainen jäsen voi omatoimisesti hakea lomia, yhdistys tiedottaa mahdollisuuksista ja antaa neuvontaa hakemiseen tarvittaessa.

Lehtimäen silmu käy tervehtimässä tapansa mukaan vanhuksia ja järjestää jäsenille perheineen illan jossain myöhemmin päätettävällä paikalla rantasaunalla tai kodalla makkaraa paistaen ja seurustellen.

Kesäteatteri- ja teatteriretki järjestetään kaikkien silmujen toimesta.

Mahdollisiin silmujen yhteisiin tapahtumiin osallistutaan samoin kuin mahdollisiin luentoihin lähialueilla. Jäsenistöä kannustetaan seuraamaan myös Hengitysliiton ja muiden tahojen järjestämiä verkkoluentoja.

Lehtimäellä ja Soinissa järjestetään perinteisesti lisäaikaa liikunnalle. Lappajärvellä järjestetään patikkaretki.

Jouluruokailuun osallistutaan syyskokouksen yhteydessä.

Varainhankinta

Jäsenmaksupalautteet liitolta

Pieni Ele -keräyksen tuotot jokaisella paikkakunnalla.

Kaupungin ja kuntien avustukset

30-vuotisjuhlan käsiohjelman tuki-ilmoitukset ja juhlan johdosta saatavat muistamiset

Adressien myyntiä Lehtimäen ja Soinin silmuilla

Arpajaiset tai onnenpyörän pyöritystä kesämarkkinoilla

Myyjäiset 1-2 kertaa ainakin Lehtimäellä.

Yhdistyksen näkyvyys

Olemme mukana kesämarkkinoilla ja muissakin tapahtumissa. Jaetaan esitteitä ja kerrotaan yleisölle yhdistyksen toiminnasta.

Jäsenkirje kerran vuodessa, lisäksi uutisointia yhdistyksen kotisivuilla ja facebook-sivuilla.

Tapahtumista ilmoitetaan paikallislehtien tapahtumapalstoilla ja ilmoitustauluilla sekä verkossa mm. Lehtimäellä tapahtuu -sivulla. Mediatiedotteita tehdään lehtiin toiminnasta ja tapahtumista.

Tule mukaan, että meillä kaikilla olisi helpompi hengittää!

Ryhmät: