Ajankohtaista

Espoon sisäilmajaosto perustettu

Julkaisuaika: 
26.5.2017 21:54
Tiistaina 23.5.2017 perustettiin Espoon sisäilmajaosto, joka toimii Sisäilmasta sairastuneet ry:n paikallisjaostona.

Sisäilmajaoston tarkoituksena on luoda asiallinen keskusteluyhteys päättäjien ja erilaisista sisäilmaongelmista kärsivien ja heidän läheistensä välille ja koota ihmiset keskustelemaan saman pöydän ääreen hyvässä ja rakentavassa hengessä. Tavoitteena on parantaa tiedotusta, tiedonkulkua eri toimijoiden välillä ja tuoda ongelmat esiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niiden ilmaannuttua. 

Sisäilmajaoston perustaminen oli jatkumoa vaalien alla toisensa löytäneiden ehdokkaiden, niin vanhojen konkareiden kuin myös uusien tulokkaiden, sekä aktiivisten vanhempien kohtaamisesta. Yhteistyön mahdollisuus vahvistui huhtikuussa 2017 espoolaisen Karamzinin koulussa järjestetyssä tilaisuudessa, jonne saapui poikkeuksellisen paljon päättäjiä ja virkamiehiä kuuntelemaan vanhempien huolta koulun tilanteesta.

Tilanne Espoossa niin kuin koko Suomessa on huolestuttava, ja huoli lasten tulevaisuudesta niin päiväkodeissa kuin kouluissakin on otettu vakavasti yli puolue- ja kuntarajojen.

Vuonna 2012 perustettu Sisäilmasta sairastuneet ry (Sisary) on valtakunnallinen Hengitysliiton alainen yhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on toimia sisäilmasta aiheutuneiden sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta, vaikuttaa sisäilmasta sairastuneiden edunvalvonta- ja asiantuntijajär­jestönä sekä olla valtakunnallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijatahojen kanssa.

Sisäilmajaoston yhteyshenkilönä toimii Pirjo ”Pike” Hilakari. pirjo.hilakari(a)hengitysyhdistys.fi

Ryhmät: