Asuinaluehanke

Sisäilmasairaiden asuinalue Petäjävedelle

Suomen rakennuskannalla on suuri korjausvelka. Pitkittyneet huolto- ja korjausvälit sekä rakentamisen huono laatu aiheuttavat lukuisia kosteusvaurioita niin julkisiin kuin yksityisiinkin rakennuksiin. Korjaamaton kosteusvaurio voi ennen pitkää aiheuttaa terveyshaittoja, pahimmillaan pysyviä sairauksia. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän tutkimuksen mukaan jopa 600 000 suomalaista altistuu kosteusvauriomikrobeille päivittäin. Näistä osa sairastuu vakavasti, ellei ongelmiin puututa ajoissa. Ensisijaisen tärkeää on saada vakavasti oireilevat ihmiset pois altistavista tiloista, näin voidaan ehkäistä pysyvä sairastuminen.

Sisäilmasta sairastuneet ry ja Petäjäveden kunta ovat aloittaneet yhteistyön sisäilmasairaille, ympäristöyliherkille ja hengityssairaille soveltuvan asuinalueen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kokonaan uudenlainen ihmis- ja ympäristöystävällinen asuinalue Petäjäveden kuntaan Keski-Suomeen.

Alueelle on tarkoitus sijoittaa Sisäilmasairaiden hätämajoitusyksikkö ihmisille, jotka eivät voi vakavan oireilun vuoksi enää asua omassa kodissaan. Toinen isompi kokonaisuus on Sisäilmasairaiden toimintakeskus, jossa on tarkoitus järjestää koulutusta, kursseja, sopeutumisvalmennusta ja vapaa-ajan toimintaa alueen asukkaille ja muualta tuleville sisäilmasairaille, ympäristöyliherkille ja hengityssairaille. Toimintakeskuksen ajatuksena on toimia alueen asukkaiden yhteisenä olohuoneena.

Keskusten lisäksi alueelle on tarkoitus kehittää sisäilmasairaille soveltuvaa vuokra-asumista yhteistyössä rakentajakumppaneiden kanssa. Alueelle tulee myös omakotitalotontteja yksityishenkilöille.

Hanke on edennyt esiselvitysvaiheeseen. Leader-ryhmä Vesuri ry on puoltanut hankkeen hakemaa avustusta Euroopan maaseuturahastosta. Esiselvityksen aikana kartoitetaan tarkemmin rakennusten määrää ja sijaintia suunnitellulla alueella. Luomme myös yhteistyöverkostoa varsinaisen hankkeen toteuttamista varten.

Image preview

Ryhmät: