Sisäilmasairaudet

Home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamat sairaudet ovat oireiltaan moninainen sairausryhmä, joka kuuluu ympäristölääketieteen alaan ja siellä lähinnä sisäilmasairauksiin.

Home- ja kosteusvauriosairauksille ei ole olemassa kansainvälisesti, yleisesti hyväksyttyjä diagnostisia kriteerejä, minkä vuoksi tämän sairausryhmän monista oireyhtymistä käytetään erilaisia nimiä sekä tiedekirjallisuudessa että käytännön kliinisessä työssä ja myös potilaiden keskuudessa. Näihin sairauksiin kuuluvat mm. seuraavat käsitteet: ”sairas rakennus -oireyhtymä”, monikemikaaliyliherkkyys, homeallergia, hometoksiinien aiheuttamat sairaudet, allerginen bronkopulmonaalinen aspergilloosi, homepölykeuhko ja monet muut.

Suomessa arvioidaan noin 600 000 ihmisen altistuvan päivittäin homeille kosteusvaurioituneissa taloissa, mutta valtaosa altistuksista ei johda merkittäviin oireisiin. Tarkkoja lukuja siitä, kuinka paljon Suomessa on vakavia home- ja kosteusvauriosairauksia, ei ole tiedossa. Joka tapauksessa puhutaan tuhansista ihmisistä, joilla on erilaisia homeisiin liittyviä oireita ja sairauksia. Homeiden aiheuttamia uusia ammattitautiastmoja todetaan Suomessa noin 250 vuosittain.

 

Teksti: Ville Valtonen, professori, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, ylilääkäri (eläkkeellä), HYKS, infektiosairauksien klinikka, HUS

Syventävää kirjallisuutta
Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. julkaisu 1/2012 ja mietintö 1/2013; Eduskunta.fi
Hannuksela M ja Haahtela T: Tuoksuherkkyys on todellista. Duodecim 2011; 127:706-11.
Putus T: Home ja terveys, kosteusvauriohomeiden ja hiivojen terveyshaitat, Suomen ympäristö- ja terveysalan kustannus oy, 2010.
Sinokki M: Työpaikan sisäilmasto – oireilun syy vai työyhteisöongelmien syntipukki?, Duodecim 2014;130:106-7.

Ryhmät: