Sisäilmasta sairastuneet ry

Sisäilmasta sairastuneet ry on valtakunnallinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 2012. Yhdistys on Hengitysliitto ry:n jäsen.

Yhdistyksen tehtävä

Yhdistyksen tehtävänä on toimia sisäilmasta aiheutuneiden sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta, vaikuttaa sisäilmasta sairastuneiden edunvalvonta- ja asiantuntijajär­jestönä sekä olla valtakunnallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijatahojen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • Toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti sisäilmasta aiheutuneiden sairauksien ennalta ehkäisemiseksi sekä sisäilmasta sairastuneiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaami­seksi ja kehittämiseksi.
  • Kannustaa sisäilmasta sairastuneita sekä heidän läheisiään järjestäytymiseen ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan.
  • Järjestää koulutusta, tiedotusta ja neuvontaa sisäilma-asioissa ja vertaistukitoimintaa.
  • Edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta.
  •  Tekee aloitteita ja etsii ratkaisuja yhteistyössä asiantuntijatahojen kanssa sisäilmasta sairastuneiden elinympäristön parantamiseksi.
Ryhmät: