Tampereen Hengitysyhdistys

Yhdistystoimintamme on mm. erilaisia palveluita ja monimuotoista toimintaa hengityssairaille aikuisille ja lapsille sekä heidän läheisilleen. Neuvomme, ohjaamme, opastamme ja välitämme alaamme koskevaa tietoa tarvitseville.

Tampereen Hengitysyhdistys ry on yksi valtakunnallisen Hengitysliitto ry:n paikallisyhdistyksistä.

Pirkanmaalla sijaitsevat toiminta-alueet ovat Tampere, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi. Yhdistys kuuluu Länsi-Suomen alueeseen. Yhdistyksessä on n. 1300 jäsentä. Yhdistyksen perustamisvuosi on 1943. Kotipaikka on Tampere.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan järjestönä edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Yhdistys pyrkii toiminnallaan kehittämään hengityssairauksiin sairastuneiden omahoitoa ja edistämään tietoutta terveistä elämäntavoista. Kannanotot ja toiminta puhtaan elinympäristön puolesta on meille sydämen asia.

Päätösvalta yhdistyksessä:
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen toimeenpaneva elin on sen hallitus.
Jäsenet valitsevat yhdistyksen syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat.
Hallituksen jäseniksi voi tulla valituksi yhtäjaksoisesti korkeintaan kuudeksi (6) vuodeksi.
Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-10 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksemme hallituksen jäsenet 2018-2019
Päivi Kurki, pj. (Pirkkala)

Tanja Hakala (Nokia)

Pirjo Hanhivaara (Tampere)

Birgitta Koskinen (Kangasala)   

Juha Kurki (Pirkkala)

Marja Suurkaulio (Tampere)

Tapio Törrönen (Tampere)                                                                      

 

 

 

 

Ryhmät: