Jäsenedut

  • Hengitysyhdistyksen palvelut, esim. liikuntaryhmät ja -tapahtumat, luentotilaisuudet, kerhot, leirit, virkistystoiminta
  • Vertaistapaamisia ja -ryhmiä sekä alueellisia ja valtakunnallisia vertaistapahtumia
  • Ohjausta ja neuvontaa hengityssairauksien ennaltaehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta
  • Hengitys-lehti neljä kertaa vuodessa
  • Yhdistyksen oma Silmu-lehti neljä kertaa vuodessa
Ryhmät: