Vantaan Hengitysyhdistys

Vantaan Hengitysyhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistys toimii myös terveyden edistämisen ja puhtaan elinympäristön puolesta.

Hengityssairaan hyvän elämän puolesta

Yli 40-vuotias Vantaan Hengitysyhdistys ry

  • toimii hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta
  • vaikuttaa edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä
  • tekee yhteistyötä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa

Vantaan kaupungin palvelualueella elää noin 26000 vantaalaista ja heidän läheisiään yleisimpien hengityssairauksien kuten astman, keuhkoahtauman ja uniapnean kanssa.
Yhdistyksen jäseniä heistä on runsaat 500, joista on astmaatikkoja 57 %, uniapneetikkoja 9 %, keuhkoahtaumaa sairastavia  6 % ja tuberkuloosin sairastaneita 2 %.
Osalla jäsenistämme on asbestin tai homeen aiheuttama hengityssairaus.
Jäsenistössä on myös harvinaisia hengityssairauksia sairastavia henkilöitä sekä runsaasti kannatus- ja perheenjäseniä.

 

 

Ryhmät: