Hem

Heli Tietoa meistä
Vasanejdens Andningsförening
Verksamhetsidén är att befrämja de andningssjukas och anhörigas livskvalité och möjligheter att träffa järnställda. Möjligheter att deltaga och arbeta för hälsobefrämjande och för bättre livskvalité samt för att förhindra sjukdomsfall.
Heli blogi