Kontaktinfo

KANSLI

Handelsesplanaden 36
65100 VASA

Dejouringstider:
Må kl 13 - 17
Ons kl 10 - 14

Tel. 
0400 955 875/050 331 1711

vaasanseutu@hengitysyhdistys.fi
www.hengitysyhdistys.fi/vaasanseutu 

2018 STYRELSEN

Pirkko Ahonen, ordförande
050 331 1711,   pirkko.ahonen(att)netikka.fi

Annikka Mansnérus,  viceordförande
0400 527 626,   annikka.mansnerus(att)netikka.fi

Pauliina Kyrönlahti-Granberg,  sekreterare, medlemsärenden 
044 3307574,   pauliina.kg(att)netikka.fi

Sirkka Noppa, kassör
040 7067 554,   sirkka.noppa(att)luukku.com

Anja Väänänen, medlem
050 5751 540,   anja.vaananen(att)netikka.fi

Leena Myllykangas, medlem
0400 664818,   leena.myllykangas(att)gmail.com

Simo Kourio, medlem
045 878 4856, simo.kourio(att)saunalahti.fi

Kirsti Myllyaho, medlem
050 323 0717, kkmyllyaho(att)gmail.com

Liisa Luokkamäki, medlem
040 460 4032, liisa.luokka(att)gmail.com

Chrisina Björk, medlem
050 517 0537, chrissebj@gmail.com

 

Grupper: