Stödgrupper

Sömnapnegruppen träffas på kansliet månadens första tisdag kl 14. Ledare Anja Väänänen. Gruppen samlas: 9.1, 6.2, 6.3, 3.4.2018. 

Helis altistuneet (=Träffar för oss lungsjuka som insjuknat p.g.a. förorenad luft (mögel, tobak el. annat). Månadens andra tisdag kl 14.00. Platsen är kansliet.  Ledare Pirkko Ahonen och co. Gruppen samlas: 16.1, 13.2, 13.3, 10.4.2018. 

Helin Näppärät träffas månadens tredje tisdag på kansliet kl. 14. Trevlig samvaro och annat program. Ledare Sirkka Noppa och Anja Väänänen. Gruppen samlas: 23.1, 20.2, 20.3, 17.4.2018.

Svenska gruppen träffas på kansliet månadens sista tisdag kl. 14. Ledare Sven Björk.
Trevlig samvaro med en pratstund och en kopp kaffe.
Har du önskemål och ideér, hur vi kan utveckla våra tisdagsträffar  KOM MED !

Gruppen samlas: 30.1, 27.2, 27.3, 24.4.2018. 
 

Stödgrupp för personer med sk sällsynta andningsproblem såsom alfa-antitrypsinbrist, sarkoidos, fibros m fl. Ledare Minna Haajamo. Gruppen samlas: 18.1, 22.3.2018 klo 17. 
 

 

Grupper: