Vaasan Seudun Hengitysyhdistys - Vasanejdens Andningsförening

Verksamhetsidén är att befrämja de andningssjukas och anhörigas livskvalité och möjligheter att träffa järnställda. Möjligheter att deltaga och arbeta för hälsobefrämjande och för bättre livskvalité samt för att förhindra sjukdomsfall.

FÖRENINGEN

För att vi skall ha lättare att andas.

Vasanejdens andningsförening är Andningsförbundets platsorganisation. Föreningen är grundad 1942. Medlemsantalet är för tillfället 435.
Föreningen fungerar inom följande orter:
- Vasa
- Malax
- Korsnäs
- Kristinestad
- Kaskö
- Närpes
- Laihela
- Vörå

Grupper: